You are here: COMIQ News show

Outreach: Fra Niels Bohrs atommodel til kvanteingeniørkunst

COMIQ lecture by Prof. Michael Drewsen at The Learned Society, Aarhus University.

2014.02.25 | Celia Haldan Voetmann

Prof. Michael Drewsen

Abstract in Danish only: 

Fra Niels Bohrs atommodel til kvanteingeniørkunst

Sidste år kunne vi fejre hundredåret for Niels Bohrs revolutionerende atommodel. Selvom Bohrs model ikke er den vi benytter i fysikken i dag, er det svært at overvurdere betydningen af denne beskrivelse af atomet. Den blev nemlig startskuddet til udviklingen af den moderne kvantemekanik, en teori som har vist sig ikke bare at kunne beskrive atomer og molekyler, men det meste af den kendte fysik i dag.

I foredraget vil jeg med afsæt i epokegørende eksperimentelle opdagelser og ideer i perioden omkring år 1900 trække en tråd fra Niels Bohr banebrydende atommodel frem til de nyeste og meste raffinerede eksperimenter med enkelte atomer og molekyler i dag. I den sidste del af foredraget vil jeg bl.a. se på anvendelser inden for ultrapræcise atomare ure og tyngdekraftsmålinger, samt inddrage eksempler fra min egen forskning angående fysiske og kemiske studier på enkeltpartikelniveau.

Link: dls.au.dk/tidlmoder/ (25 February 2014)

COMIQ
Tags: Outreach
10913 / i35